دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٠٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٥٨٦
لایک
لایک
٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢

فلزکار

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢

با خونسردی

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢

فانوس

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣

در بعضی دیگر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٤

غیر مذهبی، غیر دینی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.