دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠١٧
لایک
لایک
١٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

اسکلرئید ( گیاه شناسی )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

پیش سلول

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

اثر دهانه بطری ( زیست شناسی )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

mental/verbal gymnastics ( = quick or clever thinking or use of words )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

the branch of biology linking the study of genetic inheritance with the study of cell structure, especially for human chromosome analysis for the det ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.