منو
سجاد خلج منفرد
ویژه

سجاد خلج منفرد

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
٨,٠٥٠
رتبه کل
٤٤٢
رتبه کل
لایک
٨١٥
لایک
دیس‌لایک
٥٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٠٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٤١
لایک
لایک
٨١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٤١

برحسبِ. . . - از لحاظِ. . .

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٨

آکنده - پُر - تکمیل ( از نظر ظرفیت )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٦

منتخب - گلچین شده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٢

زورگویی کردن - قلدری کردن - تحکیم کردن

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٨

در رابطه با

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.