دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٧٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤٣
لایک
لایک
١,٠٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٣

( ( Late ) ) 1 ) دیر هنگام: a late election● 2 ) اواخر، آخر : late 1995● 3 ) مرحوم: her late grandmather● 4 ) دیر : I got up late● 5 ) سابق: I sa ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

1 ) رتبه بندی 2 ) بلند پایه، برجسته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

Freelance : شغل آزاد Freelancer : کسی که شغلش آزاده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٦

Sometime اشاره به یک زمان نامشخص در آینده داره Sometimes قید تکرار هست به معنی بعضی وقتها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٠

بدون هیچ معطلی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.