برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رهامی‌ماکانی

 رهامی‌ماکانی عااااوشق ماکان✋🏼♥️

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بخش کردن چیزی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

2 نوعی میمون برزگ و خاص ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|