دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١,٥٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٣٤
لایک
لایک
٣,٤٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٢٥٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

نقلی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

تاراندن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩

ذلیل شدن

دیدگاه
٤

کنسرواتور

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

یوزی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.