برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همانجور که دیگران گفته اند اگر این واژه صفت باشد برابر است با : ... بنیان یا در عربی محور .. برای نمونه knowledge driven = knowledge based-- {دانش ... ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

2 actuator به معنای activator است . کسی یا چیزی که active میکند . اکتیو کردن به معنای {کار} انداختن که یک صفت است . در فارسی بن (کن) برابر فارسی act ... ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

3 شگفت آوره ... برنامه بر اینه که انگلیسی رو به زبان خودمون برگردونیم ولی در عمل خودمونو به بازی گرفتیم ، فارسی trade mark میشود {نشان بازرگانی} و فربی ... ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

4 از دو واژه trans mit ،،ترانس یک واژه لاتین به معنای beyond یا through به معنای ورای یا فرای یا در میان یک چیز گذشتن و به طرف یا سوی دیگر رسیدن.. و mi ... ١٣٩٩/٠٦/١١
|

5 چه خوب،چه چیز خوبی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

6 and Therefore ، و از این رو ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

7 زمانی که یک گروهی کنار هم امدن برای یک کاری ، سپس شما بگید (بچه ها زمانش رسیده که بریم تو کارش،اماده اید؟)...پس یجورایی میشه (بریم؟ یا بچه ها بریم؟) ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

8 در جایی وارد شدن یا گذشتن بدون اینکه کسی آگاه شود ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

9 Saturn به فارسی کیوان میشود ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

10 این جمله ریخت سازمانی why are you here? است ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

11 با این شیبی که داره پیش میره گمون نکنم چیزی برای آینده بمانه،حسین اقا... مانند این سال ها تنها ما (مردم) میتوانیم کاری کنیم ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

12 فارسی (مردن) میشود (مردن) همین... سپاس ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

13 داده برگ ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

14 پوزش میخوام ولی{ فارسی} بررسی میشود (بررسی)...همین! ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

15 واژه تراریخته به نادرستی به کار میرود ، برابر انگلیسی تراریخته transform میشود . gene از ریشه یونانی genes سرچشمه میگیرد . که فارسی آن (زاد،زاگ یا ز ... ١٣٩٩/٠١/١٨
|

16 برابر (فارسی) نیاکان میشود (نیاکان) سپاس... ١٣٩٩/٠١/١٦
|