منو
رضا کیایی

رضا کیایی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٧٤٢
لایک
١٧٩
لایک
دیس‌لایک
٢٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٥٨٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٤٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٥٨٤
لایک
لایک
١٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

اجتناب ناپذیر، غیر قابل اجتناب Synonym: unavoidable

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

تصویب کردن Synonym: Legislate

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

کم اهمیت، قابل چشم پوشی، ناچیز Synonyme: insignificant

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

پناه دادن ( فعل ) بندرگاه ( اسم )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

تدریجی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.