منو
English with Riehaneh

English with Riehaneh

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٥,٦٣٢
لایک
٥٨٠
لایک
دیس‌لایک
٨٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٧١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٦٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٧٠
لایک
لایک
٥٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤٨

خیلی خوب نبودن - آش دهان سوزی نبودن - این عبارت در کنکور تخصصی زبان 1400 اومده بود

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣٦

بدتر شدن زوال یافتن این عبارت تست کنکور تخصصی زبان انگلیسی 1400 بوده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣٢

to support someone از کسی حمایت کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٣

فراموش کردن چیزی این عبارت تست کنکور تخصصی زبان انگلیسی 1400 بوده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٨

نگران نباش مترادف با no worries این عبارت تست کنکور تخصصی زبان اگلیسی 1400 بوده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.