منو
رضیه احمدی

رضیه احمدی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٠٤
رتبه کل
٩,٠٤٨
رتبه کل
لایک
١٥
لایک
دیس‌لایک
٢٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨,٩٠٦
لایک
لایک
١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

اوقات فراغت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

shine

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

اثر پذیر

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
His family was poor and the children had barely enough to eat.
دیدگاه

خانواده او فقیر بودند و آنها به اندازه کافی غذا برای خوردن نداشتند. .

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He has a bright future ahead of him.
دیدگاه
٠

آینده درخشانی در انتظار اوست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.