دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٥٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤٥
لایک
لایک
١,٠٧٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

1. ترکوندن 2. حداکثر استفاده رو از چیزی بردن مثال: The director has hit a home run with his latest movie این کارگردان با این آخرین فیلمش واقعا ترکوند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

کسل کننده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

1. شوکه نشدن، عکس العملی نشون ندادن مثال: No matter how you try to shock or annoy her, she never skips a beat هرچقدر که تلاش کنی شوکه یا دلخورش کنی ا ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

کار ناشایست انجام دادن مثال: I didn’t expect you to stoop to lying ازت انتظار نداشتم کار ناشایست دروغ گفتن رو انجام بدی سطح خود را پایین آوردن مثال: ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

اگه این شکلی بشه. . . ، در این صورته که . . . مثال: That being the case, nuclear power cannot be dismissed اگه این شکلی باشه، قدرت هسته ای نمیتونه ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
In the case of default on your home loan, the bank may end up taking possession of your property.
دیدگاه
١١

در صورت قصور در پرداخت وام خونتون، بانک ممکنه آخرسر ملک شما رو تصرف کنه

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The party did not measure up to their expectations.
دیدگاه
٣

این حزب/جشن در حد و حدود انتظارات اونها نبود

تاریخ
٤ سال پیش
متن
How does the food here measure up according to your nutrition standards?
دیدگاه
٠

تا چه حدی غذای اینجا مطابق با استانداردهای تغذیه ای شما است؟

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The film's saving grace is the excellent photography.
دیدگاه
٥

تنها ویژگی خوب این فیلم، فیلمبرداری معرکشه.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.