منو
رامین

رامین

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٤٩٨
لایک
٢٦٣
لایک
دیس‌لایک
٦٦
دیس‌لایک
رتبه کل
١,١٨٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٤٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,١٨٦
لایک
لایک
٢٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٧

نخست به معنی تعدیل نیروی کار و اخراج کردن آن ها به نحو غیر منصفانه است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٨

در اصل به معنی بخش جدا نشدنی یک چیز و مولفه ی بنیادی چیزی است عجالتا اما به معنی ضروری - حیاتی به کار می رود.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

متاسفانه مدخل وارد شده صحیح نمی باشد. در حالت فعلی - - > به معنی *به روبه رو نگاه انداختن است مدخل درست: Look forward to به معنی: بی صبرانه انتظار ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

واژه ی مورد نظر در تداول عام جامعه ی آمریکای معاصر به معنی "گانگستر" و به طور اخص به معنی اعضای گروه های "مافیا" می باشد. ( دیدن فیلم های مارتین اس ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

روییدن: رستن - نمو یافتن - نشو

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.