دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,١٨٥
لایک
لایک
٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

بطور کاربردی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

قرار است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

در تماس ماندن با کسی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

الم شنگه به پا کردن قشقرق به راه انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

ردن کردن، ردن شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.