برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قدرت حسنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فضای خالی (در متن تایپ شده که نامرئی است اما فضایی را درون متن اشغال می کنند. در واقع همان space است.) ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

2 رنگ کهنگی به خود نگرفتن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 نویسه خوانی نوری ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

4 دورکار ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

5 دنگ و فنگ ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

6 همه با هم ١٣٩٩/٠٧/١١
|

7 با لحاظ کردن همه فاکتورهای دخیل از جمله تورم ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

8 اعطای وام های بی اعتبار، منظور دادن وام به افرادی است که توانایی آنها برای بازپرداخت اقساط پایین است. ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

9 توقیف اموال، این واژه تا حد زیادی مترادف foreclosure می باشد. ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

10 Semi-structured interview ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

11 یادگیری بدون مشاهده نمونه های مشابه ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

12 بازاریابی با موتور جستجو ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

13 کشور زلزله خیز ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

14 Quake-prone ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

15 خود شیرینی (سیاسی) ١٣٩٩/٠٦/٣١
|