دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٣٦
لایک
لایک
٤٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

نقش بازی کردن، رل بازی کردن در یک فیلم یا نمایش

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

همزمان، همگام

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

سِرکوب، سرکو، هاون، هاونگ، آسیاب

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

هونگ، هاون

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

( در فارسی رایج در افغانستان و در زبان پشتو ) نارگیل

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.