برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا حسنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصطلاحی که معنای دفاع کردن از خود/عقیده یا طرز تفکر خود رو هم می‌ده ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

2 پول بی‌ارزش ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

3 مراد �در اختیار گذاشتنِ اطلاعات� است ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

4 منابع حمایت مالی ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

5 جذابیت ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

6 چهره‌ی سرشناس ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

7 تمنا ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

8 به نظرم ساده دل واژه‌ی مناسبی هست چون ساده لوح بار معنایی منفی داره و بیشتر نزدیک به حماقت هست ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

9 در برخی موارد �مهم� ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

10 فقر گسترده ١٤٠٠/٠١/٢١
|

11 خودنمایی ١٤٠٠/٠١/١٦
|

12 الحاق ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

13 مثلِ کوه استوار ١٣٩٩/١١/١٨
|

14 هتکِ حرمت ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

15 هیئت‌دولت ١٣٩٩/١٠/١٩
|

16 غیرِ‌قابلِ کنترل ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

17 فراحزبی ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

18 بستر رشد ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

19 گل و بلبل ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

20 ممنوع التصویر
جلوی کار و حضور کسی رو گرفتن
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

21 اغراق‌شده ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

22 تردید ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

23 آب و تاب ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

24 تالارِ مجلس [نمایندگان] ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

25 پلاک (که به گردنبند آویزان می‌کنند.)
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|