برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Pouria

pouria.rasooli@yahoo.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 the last date on which something can be done

آخرین تاریخی که یه کاری میتونه انجام بشه.
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

52 کارهای اداری ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

53 به عنوان فعل به معنی : سعی در جلب توجه و گرفتن حمایت از جانب کسی

try to get something esp attention or support from other people
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

54 آن سوی مرزها ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

55 جذب کردن یا شدن( در یک ساز مان یا شرکت ،..) ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

56 leave a place in order to go somewhere else.
(راه افتادن )
١٣٩٧/٠٩/١٢
|

57 نخستین اکران (یک فیلم) یا نخستین اجرای یک قطعه موسیقی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

58 مورد هجمه و انتقاد رسانه ها قرار گرفتن ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

59 پدیده ( به خصوص در عرصه ورزش، موسیقی و ..) ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

60 بازخورد عمومی ، توجه عمومی ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

61 تشویق حضار (مخصوصا به صورت ایستاده) ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

62 تصاحب کردن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

63 ظاهر شدن یا اتفاق افتادن به صورت ناگهانی و سریع ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

64 پر کردن یه فضا یا اتاق با چیزهای زیادی که در نتیجه خیلی بی نظم و آشفته به چشم‌ بیاد.(شلوغ کردن ) ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

65 ذره ذره کردن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

66 part with something

یه چیزی که مال خودته رو دور بریزی یا بدیش به کسی دیگه. (مخصوصا اون چیزی رو که دوست داری و دلتم نمیاد.. )
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

67 یه ایده خوب ناگهانی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|