برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آموختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (صفت) مایوس، دلسرد ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

2 بسی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

3 مراجعه مستقیم(بدون قرار قبلی) ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

4 تجارت/ تبادل کالا به کالا ١٣٩٩/١٠/١٨
|

5 نمایش/کنسرت/و... عالی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

6 سرگرمی صرف ١٣٩٩/١٠/١٤
|

7 in connection with ١٣٩٩/١٠/١٢
|

8 مشتاق، پر اشتیاق ١٣٩٩/١٠/٠١
|

9 کمیته اجرایی
١٣٩٩/١٠/٠١
|

10 هیئت اجرایی ١٣٩٩/١٠/٠١
|

11 کارشناس عمومی ١٣٩٩/١٠/٠١
|

12 تامین بودجه ناکافی ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

13 به همان ناگهانی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

14 ساختار سازمانی مسطح یا درهم تنیده ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

15 ظاهر بامزه ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

16 خوش آمد قهرمانانه ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

17 ۱. غذای سگ
۲.پیش مرگ ([از پرسنل یک شرکت] از محصول یا خدمات توسعه یافته توسط آن شرکت استفاده می کنند تا قبل از اینکه در دسترس مشتریان قرار گیرد ، آ ...
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

18 حزب محافظه‌کار ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

19 به این معنی بود ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

20 در سالهای بعد ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

21 یا Show biz به معنی صنعت سرگرمی (مثل سینما، تئاتر و...) است. ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

22 بازی تمرینی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

23 قسمت بزرگی از تقصیرات را به دوش کشیدن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

24 مهارت، practical knowledge and ability
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

25 بیش اتکا ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

26 سخن چین ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

27 حول و حوش ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

28 پهنه , گستره ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

29 غیر قابل تجدید پذیر ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

30 معیار, شاخص, ملاک ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

31 دوری و دوستی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

32 بیشتر اوقات ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

33 آدم بیخیالی که شانس می‌آورد ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

34 بلند پرواز ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

35 دنیای جداگانه ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

36 منقرض(adjective) ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

37 دمپایی صندل لا انگشتی - صندل ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

38 پاپوش(کفش- shoes, boots, or any other outer covering for the human foot) ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

39 متصدی فروش ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

40 لباس بیرونی(لباسی که روی لباسهای دیگر در زمان بیرون رفتن از منزل می پوشیم) ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

41 پیام رسان فوری ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

42 1-فرسخ شمار
2-نقطه عطف
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

43 1- تخته
2- هیئت مدیره
3- سوار هواچیما، کشتی و ... شدن (فعل)
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

44 1- بازپخش (برنامه رادیویی و تلویزیونی)
2- تکرار
3- بازپخش کردن (برنامه رادیویی و تلویزیونی) (فعل)
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

45 (فعل) جلو زدن فیلم ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

46 1- فروشگاه
2- ذخیره (کالا)
3- انبار (محل)
4- ذخیره کردن، انبار کردن (فعل)
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

47 1-خدمت
2- یک وعده یه یک پرس خوراک
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

48 کمی زیاد - a lot ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

49 1- دستور دادن
2- آموزش دادن
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

50 کار تکراری و ناخوشایندی که باید تکرار شود ١٣٩٩/٠٦/١٣
|