برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسماعیل ابنعلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پنجمین حرف از حروف الفبای فارسی ١٤٠٠/٠٥/١١
|

2 سریالی بسیار زيبا ١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

3 حجم بسيار زيادي از آب‌های وحشی و شور ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

4 The first letter of the English alphabet and a score for the students ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

5 اولین حرف از حروف فارسی ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|