منو
ناهید

ناهید

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٣,٧٠٨
لایک
٣٨١
لایک
دیس‌لایک
٥١
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٥٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٧٠٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٥٢
لایک
لایک
٣٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

۱ - محکم گرفتن ۲ - جذب کردن جلب توجه کردن ۳ - قدرت ، سلطه، سیطره ۴ - از دست دادن کنترل افکار و رفتار و احساس در ساختار lose your grip on sth 4 - د ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

1 - معلولیت، نقص 2 - مانع و اشکال 3 - امتیاز دادن به طرف ضعیف تر بازی برای ایجاد تعادل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

گیر افتادن گرفتار کسی شدن گیر طرف ناخوشایندی افتادن We were stuck with him for the entire train journey

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

روی لبه ی تیغ راه رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

بو بردن از موضوعی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.