حـامــد

حـامــد کارشناسی ارشد مهندسی مواد< br> سابقه 8 سال مترجمی حرفه ای فیلم، سریال، مقاله و ویدئوهای آموزشی< br> ساکن اهواز، اصفهان< br> جهت عضویت در تیم ترجمه به آیدی زیر پیام دهید< br> آیدی تلگرام: Pesarjoon

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtherein lies the rub٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٤این مشکل بزرگیه، این مشکل اصلیهگزارش
14 | 0
raise the concern with١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣اعلام نگرانی / دلواپسی/اعتراض به کسیگزارش
5 | 0
wisdom of the crowd١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣خرد جمعیگزارش
7 | 0
go out١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢خراب شدن، از کار افتادنگزارش
7 | 1
unconscious١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢ناخواستهگزارش
21 | 1
perceived value٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٢ارزش درک شده، ارزش ادراکیگزارش
7 | 0
launch into١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/١٠با اشتیاق و حرارت شروع کردنگزارش
25 | 0
working knowledge١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠دانش اولیه و کافیگزارش
5 | 0
loud and clear١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٩واضح و شفاف، واضح و قابل درکگزارش
32 | 0
sales quota١٧:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٩هدف فروش از پیش تعیین شدهگزارش
12 | 0
grind to a halt١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٩از حرکت ایستادن، توقف کاملگزارش
23 | 1
perpetuate a stereotype١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٩ترویج/ادامه ی یک تفکر قالبی/کلیشه ایگزارش
7 | 0
stereotype١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٩تفکر قالبیگزارش
41 | 1
overaggressive١٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٩بسیارسمج، بسیار خشنگزارش
5 | 0
starkly١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٩شدیدا، کاملا، آشکارا، مطلقاگزارش
14 | 0
learn about١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٨یاد گرفتن، فهمیدن، دانستنگزارش
37 | 0
one day at a time٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧امروز رو بچسب، آینده رو بیخیالگزارش
37 | 1
go down١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٧go down that road/path تصمیم به انجام دادن کاری به یک روش خاصگزارش
25 | 1
organizationally١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٧سازمان یافتهگزارش
9 | 0
guiding principle١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٧اصول راهبردیگزارش
39 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده