حـامــد

حـامــد کارشناسی ارشد مهندسی مواد< br> سابقه 8 سال مترجمی حرفه ای فیلم، سریال، مقاله و ویدئوهای آموزشی< br> ساکن اهواز، اصفهان< br> جهت عضویت در تیم ترجمه به آیدی زیر پیام دهید< br> آیدی تلگرام: Pesarjoon

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdistress signal٠٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦سیگنال اضطراری، سیگنال خطر، سیگنال ( درخواست ) کمکگزارش
9 | 0
stand corrected٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤پذیرفتن اشتباهگزارش
7 | 0
peeping tom١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٣٠هیز، چشم چرانگزارش
37 | 0
analysis paralysis٠٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٥فلج تحلیلی ( به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد. )گزارش
18 | 0
low hanging fruit١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٤آسان ترین کار/هدف/وظیفهگزارش
14 | 0
go off the rails٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٢از کنترل خارج شدن، منحرف شدنگزارش
14 | 1
size of the prize٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٢موفقیت یک شرکت در بازارگزارش
7 | 0
judgement call٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١تصمیمی که فرد براساس نظریات و ایده های شخصی خودش میگیرد ( به اختصار: تصمیم شخصی )گزارش
18 | 0
angst ridden٢٠:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢١نگران، مضطرب، استرسیگزارش
12 | 0
renegotiating١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١مذاکره ی مجددگزارش
7 | 0
tickler١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٠یادداشت یا یادآور برنامه هاى آیندهگزارش
14 | 0
hang onto something٠٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٠نگه داشتن، حفظ کردنگزارش
9 | 0
get a feel for something٠٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠عادت کردن، خو گرفتن، فهمیدن نحوه ی درست انجام دادن یه کارگزارش
30 | 1
rabbit trail٠٤:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠بیراههگزارش
12 | 0
make commitment٠٤:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٩تعهد دادن، تعهد کردنگزارش
14 | 0
in tray٢٢:١٤ - ١٣٩٩/٠١/١٧سبد نامه های خوانده نشده ( در ادارات )گزارش
18 | 0
stable ground١٧:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧وضعیت/شرایط پایدارگزارش
7 | 0
have at it٠١:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧امتحانش کنگزارش
25 | 0
mole rat٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦موش صحراییگزارش
7 | 0
tamper with٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦ناخنک زدن، انگولک کردن، دستکاری کردنگزارش
12 | 0
defense intelligence agency١٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦آژانس اطلاعات دفاعیگزارش
7 | 0
pick through٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦جستجو/گشتن برای پیدا کردن چیزی/کسیگزارش
14 | 0
no two ways about it٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٤هیچ راه/امکان دیگه ای نداره ، تنها راه/احتمال موجودگزارش
9 | 0
therein lies the rub٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٤این مشکل بزرگیه، این مشکل اصلیهگزارش
9 | 0
raise the concern with١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣اعلام نگرانی / دلواپسی/اعتراض به کسیگزارش
5 | 0
wisdom of the crowd١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣خرد جمعیگزارش
5 | 0
go out١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢خراب شدن، از کار افتادنگزارش
7 | 1
unconscious١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢ناخواستهگزارش
16 | 1
perceived value٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٢ارزش درک شده، ارزش ادراکیگزارش
7 | 0
launch into١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/١٠با اشتیاق و حرارت شروع کردنگزارش
25 | 0
working knowledge١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠دانش اولیه و کافیگزارش
5 | 0
loud and clear١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٩واضح و شفاف، واضح و قابل درکگزارش
21 | 0
sales quota١٧:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٩هدف فروش از پیش تعیین شدهگزارش
9 | 0
grind to a halt١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٩از حرکت ایستادن، توقف کاملگزارش
16 | 0
perpetuate a stereotype١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٩ترویج/ادامه ی یک تفکر قالبی/کلیشه ایگزارش
7 | 0
stereotype١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٩تفکر قالبیگزارش
23 | 1
overaggressive١٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٩بسیارسمج، بسیار خشنگزارش
5 | 0
starkly١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٩شدیدا، کاملا، آشکارا، مطلقاگزارش
9 | 0
learn about١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٨یاد گرفتن، فهمیدن، دانستنگزارش
30 | 0
one day at a time٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧امروز رو بچسب، آینده رو بیخیالگزارش
30 | 0
go down١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٧go down that road/path تصمیم به انجام دادن کاری به یک روش خاصگزارش
25 | 1
organizationally١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٧سازمان یافتهگزارش
9 | 0
guiding principle١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٧اصول راهبردیگزارش
30 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده