برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حـامــد

حـامــد کارشناسی ارشد مهندسی مواد
سابقه 8 سال مترجمی حرفه‌ای فیلم، سریال، مقاله و ویدئوهای آموزشی
ساکن اهواز، اصفهان
جهت عضویت در تیم ترجمه به آیدی زیر پیام دهید
آیدی تلگرام: Pesarjoon

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 خرد جمعی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

52 خراب شدن، از کار افتادن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

53 ناخواسته ١٣٩٩/٠١/١٢
|

54 ارزش درک شده، ارزش ادراکی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

55 با اشتیاق و حرارت شروع کردن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

56 دانش اولیه و کافی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

57 واضح و شفاف، واضح و قابل درک ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

58 هدف فروش از پیش تعیین شده ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

59 از حرکت ایستادن، توقف کامل ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

60 ترویج/ادامه‌ی یک تفکر قالبی/کلیشه‌ای ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

61 تفکر قالبی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

62 بسیارسمج، بسیار خشن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

63 شدیدا، کاملا، آشکارا، مطلقا ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

64 یاد گرفتن، فهمیدن، دانستن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

65 امروز رو بچسب، آینده رو بیخیال ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

66 go down that road/path
تصمیم به انجام دادن کاری به یک روش خاص
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

67 سازمان یافته ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

68 اصول راهبردی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|