دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣٠١
لایک
لایک
٢٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

​to make very slow progress, especially with difficult or boring work

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

used to say that someone has been unlucky because they were chosen to do something that no one else wanted to do

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

یورش بردن

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

:to go out in bad weather . I had to brave the elements to get to work

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

با احتساب

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.