منو
فراز مقدادی

فراز مقدادی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢٤٨
رتبه کل
٦,٠٤١
رتبه کل
لایک
٢٧
لایک
دیس‌لایک
١١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥,٩٩٥
لایک
لایک
٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Let's ask the waiter for the bill.
دیدگاه
١٦

بیایید از پیشخدمت درخواست صورت حساب کنیم

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.