دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٨٢١
لایک
لایک
٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Let's ask the waiter for the bill.
دیدگاه
١٦

بیایید از پیشخدمت درخواست صورت حساب کنیم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.