برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امید امیدی

امید امیدی کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پا کار ١٣٩٩/٠٦/١١
|

2 درخواست اولیه برای دریافت بیمه بیکاری ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

3 وا دادن ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

4 یک نوواژه است که از ترکیب دو واژه nil که لاتین است به معنی نداشتن و Millionaire به معنی میلیونر تشکیل شده است . Nillionaire برای کسی به کار می رود ک ... ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 قطع بودجه کردن ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

6 شخصی که فقط نظاره‌گر یک اتفاق است و هیچ گونه دخالتی در آن ندارد. ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

7 لفاظی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

8 راهی شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

9 در زبان لری به اتاق � تو � میگویند. پس به معنی عقب است. این واژه بن مایه خود را از گویشهای بختیاری و جنوبی گرفته است. �تو�یی که در پس است. ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

10 کماکان ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

11 قناره ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

12 مردی که اندام جنسی خود را در مکان‌های عمومی به زن‌ها نشان می‌دهد. (عورت نما) ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 در آستانه ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

14 پول پیاده شدن ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

15 کلنگی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

16 خانه جو ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

17 تغییرات خلقی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

18 دست به کار شدن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

19 دریا رس ١٣٩٨/١١/١١
|

20 چسب زخم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

21 باغ بوم ١٣٩٨/١١/٠١
|

22 دپارتمان فروش
دپارتمان فروش شرکت
Sales organization is a department in company within logistics that designs the company as per the sales requ ...
١٣٩٨/١٠/١٦
|

23 نیروهای فروش، کارمندان فروش ١٣٩٨/١٠/١٥
|

24 مرغدانی ١٣٩٨/١٠/١١
|

25 معاونت بازاریابی
معاون بازاریاب فردی متخصص در بازاریابی است که تمامی مسئولیت‌های پیامدها و نتایج یک شرکت را برعهده می‌گیرد. معاون بازاریابی به منظ ...
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

26 کارهای معرکه
do cool stuff : کارهای معرکه کردن
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

27 بازاریابی بشارتی

توضیح: فرم پیشرفته بازاریابی دهان‌به‌دهان است که در آن شرکت مشتریانی که به‌شدت به یک محصول خاص یا خدمات باور قوی دارند را ت ...
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

28 دست خوش ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

29 در بازریابی: فرآیند تبدیل یک prospect (مشتری احتمالی) به وسیله سرنخ (lead) به مشتری واقعی (customer) ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

30 پیگیری سیستم فروش ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

31 نیروی فروش ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

32 چیزی به شروع نمانده ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

33 هرِوکِر کردن ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

34 ساختکاری ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

35 پشتیبانی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

36 دوره‌های ایمیلی
دوره‌های آموزشی ایمیلی

توضیح: مجموعه‌ای از ایمیل‌ها هستند که جهت آموزش یک موضوع خاص در یک مدت زمانی مشخص فرستاده می‌شوند. ...
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

37 بازاریابی درونگرا یا ربایشی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

38 جلسات غیر علنی ، نشست محرمانه هیئت رئیسه، جلساتی که برای عموم آزاد نیست.
Executive meeting means any scheduled or emergency meeting of the Board ...
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

39 مخاطب خاص ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

40 طاق باز خوابیدن ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

41 سپیده دمان ١٣٩٦/٠٧/١٥
|

42 شهرت نامه ١٣٩٦/٠٧/١٣
|

43 هم‌رسانی کردن ، هم‌رسانی ١٣٩٦/٠٦/٢٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 treacherous
• Snow and ice have left many roads treacherous, and motorists are warned to drive slowly.
• برف و یخبندان بسیاری از جاده‌ها را خطرناک کرده و به رانندگان هشدار داده شد که آهسته برانند
١٣٩٩/٠١/١٩
|