منو
رشیدی

رشیدی

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٤٧٠
لایک
٥٤
لایک
دیس‌لایک
٣٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٤,٠٢٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٧٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٠٣٠
لایک
لایک
٥٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٦

تجویز دارو

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٤

مد نظر ، اشاره داشتن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

اتفاق افتادن و رخ دادن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

فرونشاندن ( آتش )

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٣

تحت چیزی بودی ، مثل تحت برنامه توانبخشی بودن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.