برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یسنا رضائی بلان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسی که به نفع او اقرار صورت گرفته. ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

2 قرض‌گیرنده مثلا در عقد قرض ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

3 در حقوق مدنی در معنای منتظر مثلا صحت هر یک از وراث در مشخص نبودن وضعیت حمل مراعی است ١٤٠٠/٠٣/١١
|

4 آنچه برای آن غایتی در نظر گرفته شود. ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

5 اجرتی که برای منتفع شدن از مالی به واسطه قرارداد و رضایت‌ متقاعدین تعیین می‌شود. ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

6 زشت و هولناک ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

7 مطابق ماده ۱۸۳ قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است ... ١٣٩٩/١١/٢٣
|

8 به ملت‌هایی که زبان انگلیسی، زبان رسمی آنهاست، آنگلوساکسون می‌گویند. ١٣٩٩/١١/٢٣
|

9 روزگارها، جمع زمان ١٣٩٩/١١/٠٨
|