منو
نازنین دهقانی

نازنین دهقانی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤,٢٥٤
لایک
٤٦٤
لایک
دیس‌لایک
١٩٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٥٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٤٩
لایک
لایک
٤٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٨

دور اندیشی کردن در امری😕

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

دستور عمل یا نشانه ها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

اجزائ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

جذب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

قرن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.