دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٦١
لایک
لایک
٤٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

کنشگر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

همچنین

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

چیز هایی که با هم در اشتراک هستند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

نشان دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

ایلات متحده به زبان ساده به معنای کشور هایی که با یدیگر متحد هستن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.