برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nima_sbz

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عدم تناسب یا ناسازگاری ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 اختلاف طبقاتی ١٣٩٩/١١/٣٠
|

3 بدون برنامه، بی نظمی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

4 احساس همدردی کردن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

5 روحی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

6 به کالایی که قیمتش یکم تنده میگن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

7 Kind ،lenient
معنی فارسی :پدر و مادری که خیلی بچه را آزاد میگزارند و قانون خاصی وجود ندارد
They let theire kids have or do anything they want
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

8 Punishment
When some one do wrong and can't go out
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

9 در گفت‌وگوی خودمونی همون ک.. ص شعره ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

10 Some one pro in some things ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

11 کسی که خیلی دلش میخواد حکومت و دولت عوض شه ١٣٩٨/١١/٢٢
|