دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,٧٥٥
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

RIP به معنی شادروان، مرحوم James Dent RIP مرحوم جیمز دنت May he rest in peace روانش شاد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.