نیلوفر نیک کار

نیلوفر نیک کار مترجم کتاب معروف کیمیاگر و چندین کتاب دیگه. معلم مدرسه بین المللی هم هستم. راوی کلیپ های آموزش ادیت و فوتوشاپ و همینطور مترجم کلی از فیلم ها و انیمیشن های معروف انگلیسی 😊

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcome on foot٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧پیاده رفتنگزارش
0 | 0
dog whip١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦تازیانه آموزشی سگگزارش
0 | 0
owning to١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦اقرار کردن به چیزیگزارش
0 | 0
blood runs cold٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤زهره ترک شدن/ وحشت زده شدن/ بی نهایت ترسیدنگزارش
0 | 0
carriage drive٢٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢خیابان پارکگزارش
0 | 0
ride out٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢سالم بیرون رفتن از ( مثلا طوفان و سیل )گزارش
0 | 0
pull at٢١:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢کشیدن/ با give a pull at s. th هم مترادفه : )گزارش
0 | 0
make much of١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢محترم شماردن/ مهم تلقی کردنگزارش
2 | 0
bedding١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢رخت خوابگزارش
2 | 0
mewing٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٢١میو میو ( صدای گربه )گزارش
2 | 0
stride away١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠١قدم برداشتن, گام نهادن, رفتنگزارش
2 | 0
palings١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠١حصارکشی, نرده کشی, پرچینگزارش
2 | 0
pseudo anonymous١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩شبه ناشناسگزارش
7 | 0
off chain١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩برون زنجیری مخالف آن On Chain ( درون زنجیری )گزارش
2 | 0
underlinen١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥لباس زیرگزارش
2 | 0
morning post١٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥روزنامه صبحگزارش
2 | 0
dead stop١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥میخکوب شدن/ توقف ناگهانیگزارش
5 | 0
thinning the game١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥تنگ کردن عرصه/ سخت کردن عرصهگزارش
2 | 0
dog proof٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠ضد سگ/ مخالف با سگگزارش
2 | 0
tuxedo٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠گربه نژاد تاکسیدو ( گربه های مشکی - سفید کوچولو )گزارش
2 | 1
felixstowe١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٩شهر فلیکستو ( شهری در انگلستان )گزارش
2 | 0
lady gaia١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٩بانو گایا ( قدیمی ترین اسطوره ی یونانی که الهه ی زمین میباشد )گزارش
2 | 0
fall into a doze١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٧شروع کردن کاری مانند غذا خوردن یا کار کردن و غیرهگزارش
2 | 0
i take it that٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٣این طور فرض میکنم که. . . .گزارش
5 | 0
forestalling٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٢مانع شونده ممانعت کنندهگزارش
2 | 0
check to the king٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١١شاه را کیش و مات کردنگزارش
2 | 0
go in a body٠٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩دسته جمعی به جایی رفتن/ همگی به جایی رفتنگزارش
2 | 0
pillar of dust٠٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩گردباد گرد و غبارگزارش
2 | 0
dressing gown٠٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩لباس خانگی/ لباس راحتیگزارش
2 | 0
pain of hope١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦روزنه ی امیدگزارش
2 | 0
tell upon١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦تاثیر گذاشتن بر چیزی ( اصولا تاثیر منفی )گزارش
2 | 0
self command١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥خویشتنداریگزارش
2 | 0
it occured to me٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧ناگهان به فکر خطور کردن/ ناگهان به ذهن رسیدنگزارش
2 | 0
stir in٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧هم زدن/ مخلوط کردنگزارش
7 | 0
drive forth١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧کنترل/ حرکت با وسیله ی نقلیه به جلو هدایت کردنگزارش
2 | 0
take off١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥علاوه بر معانی ذکر شده, میتونیم "نجات دادن" و "بیرون کشیدن" رو هم ازش دریافت کنیم ( ادبیات داستانی )گزارش
2 | 0
forty odd١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥چهل و خرده ای نفرگزارش
2 | 0
bar٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣میتونه به معنی "آخور" هم باشهگزارش
5 | 1
soul shake٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢رعش آورگزارش
2 | 0
coyote wells١٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢کایوت ولز واقع در کالیفرنیاگزارش
2 | 0
in full flight٠٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١با سرعت بالاگزارش
2 | 0
hit the flat٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢١کف گرگی زدن, سیلی زدنگزارش
5 | 0
go hard with٠٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢١چوبکاری کردن, عفریته بازی درآوردن, فحاشی کردن, آزار دادنگزارش
5 | 0
brush brown٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠بوته زار قهوه ایگزارش
5 | 0
blast his hide٢٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠لعنت بر او!گزارش
2 | 0
bewilderedly٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠سردرگم, بی هدفگزارش
2 | 0
diamond backed٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠پشت الماسیگزارش
2 | 0
whippoorwill٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠مرغ شبگزارش
2 | 0
young moon٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠هلال ماه نوگزارش
2 | 0
spur rowel٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٩مهمیز ( چرخونک های فلزی کفش گاوچران ها )گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهplaster٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤
• Patience is the plaster of all sores.
صبر و شکیبایی, مرهم تمام دردهاست
0 | 0
shrink٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧
• Will this shirt shrink in the wash?
آیا این پیراهن آب میرود؟
2 | 0
dare١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥
• She dared to tell the truth when everyone else was silent.
هنگامی که همه سکوت کرده بودند, او جرات کرد حقیقت را بگوید.
2 | 0