برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نشاط پاک نژاد

music love freedom

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 in rel ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

2 باحرمت ، احترامانه
Worth keeping the respect
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

3 ستاره درخشان الهه عشق و زیبایی دخترزیباوخوش قلب، ستاره زهره
Venus star to orbit around twirl you
(دورت بگردم)چرخش ستاره درخشان به دور سمت شماست
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

4 قدرت اتخاذ تصميم
اختيار مطلق
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

5 پنداشتن پذیرفتن موثر واقع شدن جذب كردن
Lover beside her love
I am take up your side
عاشق در كنار عشقش
من در كنار تو
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

6 I look forward to meeting you
مشتاقانه چشم انتظار ملاقات باشما هستم
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

7 ثمره ميوه درخت ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

8 منو بگير embrace در آغوش گرفتن ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

9 در انتظار عشق
I want you from the bottom of my heart
من توراازته دل ميخواهم (از ته دل ميخواهمت عشقم)
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

10 خوش فکر
clearheaded با ذکاوت، بافهم
clearsighted
کاردان ، پر مایه و مبتکر
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

11 با سرتکان دادن به اشاره از توافقGlad Hand خوشامدگرم
I welcome the beautiful writing of my destiny
من از نوشتار زیبای سرنوشت خود استقبال می کنم
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

12 عملي كردن واقعيت دادن ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

13 همين راه برو ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

14 مسئول اقدام در مورد هدفها ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

15 جدایی یا رسیدن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

16 واقعیت تلخ
They do not move forward
I can't say anything
I have no hope in their work
آنهاکاری راپیش نمیبرند
نمیتونم چیزی بگویم
دی ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

17 لبخند شاد درخشان خورشید مبارک ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

18 Love comes بیا بالا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

19 درآغوش گرفتن بغل کردن میشه اما با کلمه hubba هم آمیخته بشه به معنی دلپسند عشق روشنایی نور عاشقانه برای زندگیت میشه ١٣٩٨/٠٥/١١
|

20 ادامه دادن جلو رفتن جنبش سريع
١٣٩٨/٠٥/١١
|

21 امشب ماه كامل مي شود ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

22 بانفوذ دارای قدرت عالیه
The owners of the talk, the boy and the girl, are acting for the good of the marriage
صاحبان صحبت، دختر و پسر براي امر ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

23 A lively esprit joyful life
يك زندگي شاداب و سرشار از شادي نشاط
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

24 شخص پرانرژي
Energy Strength
In absolute peace and joy
در آرامش و شادابي مطلق
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

25 spinach and coral plant اسفناج و مرجان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

26 (prothalamium)
ترانه مخصوص جشن ازدواج،
سرود مبارک باد
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

27 In the name of generous and kind God ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

28 فرخنده، خجسته، سعید، مبارک، بختیار، مساعد
benedict نوداماد
blessed خوشبخت
fortunate مساعد خوش شانس
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

29 to brighten upدرخشان و شادی بخش
illustrious: Brilliant and attractive
درخشان خوش نامی ممتاز: درخشان باهوش و جذاب
gilded youth
جوانان ...
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

30 صحبت دونفریchattiness خوش صحبتی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

31 collaborate
Couples who are in common life
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

32 شیرینی اى که در دهان آب میشود ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

33 The main qualifications of the agricultural engineer are requiredمدارک اصلی مهندس کشاورزی الزامیست ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

34 شعبه 1و شعبه 2
Refer to the board for administration
And the deputy head of the department by conducting the decree of the secretary general a ...
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

35 شاهزاده ی پرنس قلبم هستی
Your place is in my heart
جایگاه تو در دل من هست
Take a smile douceur on your face and lower the inconspicuous di ...
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

36 Girl
I do not have time
دختر
برات وقت ندارم
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

37 ان را دریافت کنید😅
John's daughter
Bitter chocolate now you faugh
دختر جان
شکلات تلخ خورده پیف پیفم میکنی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

38 حامي حمايتگر سلامت روان
The supporter of positive emotional mental health excitement in life with joyful health
هيجان فكري مثبت در زندگي با س ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

39 خداهمیشه صلح و آرامش سلامتی میبخشد
May God grant him lifetime
خدا به او طول عمر سلامتی ببخشد
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

40 سلطه ی پادشاهی
And that's how the truth is sweet to us
واین طور هست که حقیقت برای ماشیرین است
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

41 لب كلام جان كلام كسي كه با خون گرمي وباعشق دل ، معشوق دل و جان خود را به تپش و هيجان عشق ميبرد وبا لحن شيرين خوش كلامو خوش نوا آوازه برق چشمان معشوق ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

42 The police force is honorable
نيروي انتظامي گرامي
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

43 طبقه سوم ساختمان ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

44 ديد منظره شهري زيبا
From this window you can easily breathe and see the city's beautiful landscape
از این پنجره به راحتی می توانید تنفس کنید و ...
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

45 نظارت مساعدت
Deputy treatmentمعاونت درمان
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

46 بقدرت خدا من جانب الله نيك اخترانه مساعد خوش اقبال fortuitous,fortunateخوشبخت ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

47 وداع
In love there is no insistence and inspiration
در عشق اصرار و التماسي وجود ندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

48 It was not worth my love to proudly proud of this pride
عشق من بي ارزش نبود كه به اين زوديا از غرور مايه بزارم
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

49 درگيرم كردي ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

50 در عشق قدرت جذب ، خاصيت در آشامي ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|