دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٩١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٩٠
لایک
لایک
٣٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
-٣٠

in rel

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

باحرمت ، احترامانه Worth keeping the respect

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

ستاره درخشان الهه عشق و زیبایی دخترزیباوخوش قلب، ستاره زهره Venus star to orbit around twirl you ( دورت بگردم ) چرخش ستاره درخشان به دور سمت شماست

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

قدرت اتخاذ تصمیم اختیار مطلق

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

پنداشتن پذیرفتن موثر واقع شدن جذب کردن Lover beside her love I am take up your side عاشق در کنار عشقش من در کنار تو

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.