دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٢٩٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٨٤
لایک
لایک
١,٤٩٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

یوگای موکشا نوعی یوگای گرم است که در سال 2004 توسط دو مربی یوگای کانادایی تد گرند و جسیکا رابرتسون بنیان نهاده شد. یوگای گرم نوعی یوگای حرکتی شدید اس ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

In reference to romantic relationships, someone who is "off the market" is no longer dating, no longer available. The person may be married or just i ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

پناهگاه، اتاق امن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

شرکت برگزارکننده حراجی ها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

سرکشیدن سریع محتویات یک شات شراب to drink quickly the contents of a shot glass.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.