دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٥٠٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٨٢
لایک
لایک
٤٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

To enter ( some place, establishment, or event ) in a particularly casual, carefree manner. سر را پایین انداختن و به جایی رفتن سرش رو انداخت پایین و ...

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

رنگ و رو

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

چهرۀ کشیده

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

It means that he has a lot of strong hair. That he is not even nearly going bald.

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

راستش

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
They haven't the gall to steal.
دیدگاه
٥

جسارت دزدی ندارند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.