منو
نازنین عسکری

نازنین عسکری

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٦٢
رتبه کل
١٠,٩١٦
رتبه کل
لایک
٨
لایک
دیس‌لایک
٩
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٠,٦٤٨
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I tied my shoe.
دیدگاه

( بند ) کفشم را گره زدم

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.