منو
نسترن

نسترن

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٩٢٠
لایک
٣٠٢
لایک
دیس‌لایک
٥٠
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٤٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٩٢٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٤٤
لایک
لایک
٣٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

فرضی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

سوداگرانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

از همان . . . مثلا: as early as seventh century از همان قرن هفتم.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

معیشتی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

در قبالِ

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
دیدگاه
٤

سازوکار ساعت بی نهایت پیچیده و تعمیر آن بسیار دشوار است.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.