دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠١٠
لایک
لایک
٣٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢٢ ساعت پیش
دیدگاه
٠

سهم داشتن، سهیم بودن، کمک کردن، نقش داشتن، اثرگذار بودن

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

ابهام آمیز، ابهام انگیز

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

فزونی گرفتن

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

عهده دار چیزی بودن

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

شتابان

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
دیدگاه
٤

سازوکار ساعت بی نهایت پیچیده و تعمیر آن بسیار دشوار است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.