دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٦٢١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩٨
لایک
لایک
٨٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤
رتبه
رتبه در بپرس
٤,٣٣٧
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

تعریف اکسفور: تکنیکالی undead مرده است ولی هنوز حرکت میکنید، میجنبد. پیشنهاد: مُردال، زِگور ( یا زیگور ) مردال: آنچه که به مانند مرده است. زگور ...

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

واژه ی آلمانی sauerkraut = کلم شور sauer = شور kraut = سبزیجات، کلم

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٢

فرازیست، pro = فرا biotic = زیست ( =زندگی ) سه واژه ی دیگر با bio biology = زیست - شناسی antibiotic = پادزیست biotechnology = زیست - فناوری

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

Refactoring: فرآیند بازسازیی یی که کارکرد اصلی تغییر نکند. refactor برای بازچینی بهتر/ بهبود انجام میشود و فرقش با rebuild این است rebuild بار معن ...

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

نوواژه برای جایگزینیِ #eros و #erotic به ترتیب به معنای الهه یا دیوِ شهوت و آنچه به شهوت مربوط است. ا↙️ برای #eros #ورنا 👈 varnā 👈 برساخته از وَ ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.