منو
ناصر خسروی

ناصر خسروی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦,٨٥٧
لایک
٧٤٥
لایک
دیس‌لایک
٣٢٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٨١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٨٥٥
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٨١
لایک
لایک
٧٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٢٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢
امتیاز
رتبه در بپرس
١٩٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

آهَنجیده برابر abstract از بُنِ آهنج با اسم مصدر آهَنجِش و مصدر آهنجیدن هر چیزی که تنها بتواند در ذهن وجود داشته باشد نه در جهان واقعی را آهنجیده، ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

آهَنجیده برابر abstract از بُنِ آهنج با اسم مصدر آهَنجِش و مصدر آهنجیدن هر چیزی که تنها بتواند در ذهن وجود داشته باشد نه در جهان واقعی را آهنجیده، ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

توضیح: undo: باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می شود redo: باعث تکرار آخرین فرمان اجراشده می شود برابرهای فارسی: undo : ناانجام، واگرد redo : باز ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

برای remaster بازتدوین برای remake بازسازی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

Like برابر فارسیش: پسند، مانند، سان، شبیه، دوست داشتن، خوش آمدن است. اصطلاح Like که امروزه در شبکه های همگانی/ اجتماعی پرکاربرد شده و در این برنامه ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.