نرگس مالایی

نرگس مالایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfumigation١٤:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١در علم پس از برداشت ( باغبانی ) : به مصرف و کاربرد دود گوگرد در انبارهای نگهداری از میوه ها ( بخصوص انگور ) جهت ضدعفونی محیط و فضای انبار برای افزایش ... گزارش
0 | 0
endemic١١:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢١گیاهان بومی و منحصر بفرد هر منطقه و هر کشورگزارش
2 | 0
landrace١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢١گونه های بومیگزارش
2 | 0
somatic cell١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٩سلول های سوماتیک یا همان سلول های رویشی به تمام سلول های بدن به جز سلول های جنسی می گویند.گزارش
7 | 0
mitosis١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٩میتوز ( نام نوعی تقسیم هسته است که در آن هسته تقسیم می شود و دو هسته جدید تولید می کند که هر یک تعداد کروموزومی برابر با تعداد کروموزوم هسته والد دا ... گزارش
2 | 0
mitotic١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩mitotic cell division تقسیم سلولی میتوزگزارش
9 | 0
procaryote١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٩پروکاریوت = شبه هسته دار موجوداتی که سلول های آن ها دارای هسته مشخص نیست مثل باکتری هاگزارش
0 | 0
eucaryote١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٩یوکاریوت=هسته دار در علم زیست شناسی: موجوداتی که در سلول های خود دارای هسته مشخص هستند.گزارش
2 | 0
karyotype١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٩کاریوتیپ: ( علم ژنتیک ) در هر گونه گیاهی یا جانوری معمولا کروموزوم ها به اندازه های مختلف دیده می شوند به طوری که اگه آن ها را به ترتیب بزرگی در کن ... گزارش
0 | 0
satellite١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩در علم ژنتیک: به بخشی از ساختار کروموزوم می گویند. ماهواره، دنبالهگزارش
7 | 1
heterochromatin١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٩هتروکروماتین: مناطق پیچ خورده و تاب خورده کروموزوم هستند که رنگ پذیری بیشتری هم دارند. این مناطق فشرده و متراکم می باشند. در این مناطق فشرده رونویسی ... گزارش
7 | 0
sex linked genes١١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨ژن های وابسته به جنس مثلا بروز ژن رنگ چشم در مگس سرکه به جنسیت وابسته است. به این گونه ژن ها ژن های وابسته به جنس می گویند.گزارش
0 | 0
drosophila melanogaster١١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٨مگس سرکهگزارش
5 | 0
germ plasm١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٨گنجینه وراثتیگزارش
5 | 0
nucleoplasm١١:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٨مواد پروتوپلاسمی داخلی هسته سیتوپلاسم: مواد پروتوپلاسمی اطراف هسته را گویند.گزارش
7 | 0
pangenesis١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨بر طبق نظریه پان ژنز هر سلول در بدن هر فرد اجزای کوچکی مشابه خود به نام ژمول تولید می کند که از طریق جریان خون به اندام جنسی آن فرد منتقل شده و در آ ... گزارش
2 | 0
epigenesis١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٨نظریه اپی ژنز در زیست شناسی و ژنتیک می گویدکه تمایزیابی و تشکیل بافت ها و اعضای بدن در اثر نمو موجود انجام می شود و دلیل آن هم نیروهای حیاتی مرموزی ... گزارش
5 | 0
defoliation٠٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٠خزان - برگ ریزی - ریزش برگگزارش
16 | 1
talk down٠٩:٥٧ - ١٣٩٧/١١/٢٨talk down to somebody= کسی را با حرف تحقیر کردن، با تحقیر، با کسی حرف زدن گزارش
28 | 1
pressed٠٩:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٢٨pressed for time= در عجله بودن، وقت کمی داشتن I'm sorry, I'm really pressed for time at the moment ببخشید در حال حاضر خیلی عجله دارم، وقت کافی ندارمگزارش
28 | 1
come over٠٩:٤٩ - ١٣٩٧/١١/٢٨سرزدن به کسی، رفتن به خونه کسیگزارش
62 | 3
odds٠٩:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٨to be at odds with somebody= با کسی اختلاف نظر داشتن i find myself at odds with most of my colleagues on what is the best way forward. گزارش
25 | 1
gripping١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨a gripping and entertaining thriller یک تریلر سرگرم کننده و مهیج ( هیجان انگیز )گزارش
90 | 1
hand١٩:٠٩ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠hands off= دستتو بکش!گزارش
46 | 2
cherish١٩:٠٧ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠عزیزمی، عزیز دلمی = I cherish youگزارش
161 | 6
hell١٩:٠٦ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠مثل جهنم گرمه = Hot as hellگزارش
48 | 1
acquaintance١٩:٠٥ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠باهاش فقط سلام علیک دارم =I only have a nodding acquaintance with himگزارش
92 | 2
bill١٨:١٤ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠fit the bill = دقیقا همون چیز/ شخصی که می خواهید و مناسب شماست گزارش
67 | 9
jogging١٦:٢٢ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠jogging in place درجا زدن ( نوعی حرکت ورزشی )گزارش
80 | 10
lay١٥:٢١ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠lay out = توضیح دادن، شرح دادن، بیان کردنگزارش
78 | 2
cardio١٤:٥١ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠تمرین های هوازیگزارش
239 | 1