دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٤٣٤
لایک
لایک
٨٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦١٦
رتبه
رتبه در بپرس
٢٠٥
لایک
لایک
٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

- با کارکشتگی - با کاربلدی - با مهارت بسیار

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

- سال به سال ( از این سال تا آن سال، از این سال تا سال بعد )

دیدگاه
٠

- فراتر از آنی که بتوان در خواب دید

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
٠

این لغت به صورت استعاری معنی "بالا گرفتن " و "گل کردن" هم می دهد

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

عذاب الهی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٥ بازدید

the airplane tickets cost a lot

٣ هفته پیش
٢ رأی

در زبان انگلیسی برای تمامی اسم ها باید از حرف تعریف a  (an)، the مفرد یا s جمع  استفاده شود.  s جمع در صورتی استفاده می شود که اسم جمع باشد یا بصورت کلی  مد نظر باشد.  درست ...

٣ هفته پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٢ بازدید

Uh, … He’s got a room of his own at last. Uh, but that bedroom cost a fortune

٣ هفته پیش
٣ رأی

Uh, … He’s got a room of his own at last. Uh, but that bedroom cost a fortune اوه، ... بالاخره صاحب اتاق شد. ولی آن اتاق خواب برایش خیلی گران تمام شد

٣ هفته پیش
٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٣٤ بازدید

Her family didn’t want her to become a nurse

٣ هفته پیش
٤ رأی

خانواده اش نمی خواستند پرستار شود.

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٣ بازدید

People have this connotation that John Smith is such a generic, phony sounding, place-holder name. It s

٣ هفته پیش
١ رأی

نام مناسب برای جانشینی 

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٣ بازدید

The room came into focus as my eyes adjusted to the dim light.

٣ هفته پیش
١ رأی

- با عادت کردن چشمانم به نور کم، توجهم جلب اتاق شد.  - چشمانم که به نور کم عادت کرد، توجهم سمت اتاق رفت. 

٣ هفته پیش