نادیا ناصری

نادیا ناصری

فهرست جمله های ترجمه شدهinstead١٨:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٥
• I don't care for the mountains, so let's go to the beach instead.
من علاقه ای به کوهستان ندارم پس بیا به جای آن بریم ساحل
64 | 4
reflect١٨:٢٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٥
• The surface of the lake reflected the bright sunlight.
سطح دریاچه نور خورشید را منعکس می کند
37 | 3