دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٣,٢٦٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٧
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٦٨٩
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
I'm not stating anything as a fact; I'm just supposing.
دیدگاه
٠

مطمئن نیستم حرفم درست باشه، فقط احتمال میدم!

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.