دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٩٢٣
لایک
لایک
١٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

[حقوق] هیات داوری؛ هیات حل اختلاف؛ کرسی قضا؛ مسند قضا؛ دیوان؛ دادگاه؛ محکمه؛ مسند قضاوت؛ دادگاهی؛ محاکماتی دادگاه تحیق؛ دادگاه بازرسی؛

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

پژوهش خواستن، فرجام خواستن، استیناف دادن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

تعویق زمان

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

فیصله دادن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

سرپیچی از حکم دادگاه یا قانون، اهانت به دادگاه، اخلال در نظم دادگاه، توهین به مقررات دادگاه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.