منو
محمدرضا قریشی

محمدرضا قریشی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٥,٦٦٠
لایک
١,٦٠٣
لایک
دیس‌لایک
١٨٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٢٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٦٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٢٧
لایک
لایک
١,٦٠٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٤

اوقات ویژه خانواده و عزیزان ( زمانی که انسان برای بهبود روابط و یا تفریح و خوشگذرانی به خانواده و یا عزیزانش اختصاص میدهد )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦١

غول چراغ جادو ( در قصه های کودکان غولی که از چراغ جادو فراخوانده میشودو می تواند تا 3 آرزوی صاحب چراغ جادو را برآورده نماید )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٧

آتش به اختیار، افراد خودسر و بدون مجوز رسمی در برخورد با تخلفات ( برای اشاره به افراد خودسر که به صورت فراقانونی در پیشگری از وقوع جرم، جنایت و تخلف ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٦

احمق فرض کردن یا بی اهمیت شمردن کسی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٩

فیلم یا موسیقی ( برای اشاره به آثار تولید شده توسط کمپانی های کوچک و کمتر شناخته شده استفاده میشود )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.