دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٣٥
رتبه
رتبه در بپرس
٥١٨
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

١١ رأی
تیک ٩ پاسخ
١٩٦ بازدید

Difference between illegal and illicit?

٣ ماه پیش
٠ رأی

با سلام  illegal غیرقانونی  یاخلاف قانون است illicit  خلاف عرف جامعه (هنجارشکنی)  است. ممکن است غیر قانونی هم نباشد.

٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید

The proposed method was applied successfully to simultaneous determination of the three vitamins in their pure powder form in the range 0.1-1.5 (μg/spot), 0.5-3.5 (μg/spot), 0.1-1.5 (μg/spot) for B1, B6, and B12 respectively and in their pharmaceutical formulations.

٣ ماه پیش
٠ رأی

با سلام الله اعلم امااگر ug را را میکروگرم در نظر بگیریم وspot را را دانه ترجمه کنیم احتمالا می شود:  میکروگرم بر دانه

٣ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٧٠ بازدید

Clear objectives and principles are needed to ensure that technology use is of benefit and avoids harm. The negative and harmful aspects in the use of digital technology in education and society incl ...

٣ ماه پیش
٠ رأی

با سلام  اهداف و اصول روشنی مورد نیاز است تا تضمین کند که به کارگیری فناوری مفید است و مانع آسیب می‌شود.  از جنبه‌های منفی و زیان آور استفاده از فناوری دیجیتال در آموزش و جامعه، خطر پرت شد ...

٣ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١١٦ بازدید

ترجمه جمله He had no sooner returned than he bought a fine house چی میشه ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی

با سلام یعنی پیش از خریدن یک خانه خوب برنگشت

٣ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٨ بازدید

Don't get your tail stepped on  معنی این جمله چی میشه 

٣ ماه پیش
٢ رأی

با سلام  به نظرم میشه اینطور معنی کرد که  کاری نکن که پا رو دمت بذارن  

٣ ماه پیش