دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥,٢٤١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢٤
لایک
لایک
٣,٥٠٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

سلام. آرام سوختنی که دود میکند ولی شعله ندارد. مثل تکه ذغالی که دود میکند ولی شعله ندارد. با احترام.

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

سلام. Steel یعنی فولاد که آلیاژ یست از آهن و ماکزیمم حدود ۲ درصد کربن. اگر درصد کربن بیشتر باشد به آن آلیاژ چدن ( cast iron ) میگویند. دلیل افزودن ...

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

سلام. یعنی سومین خروجی را به چپ بپیچ. با احترام.

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

سلام. یعنی دومین خروجی رو بپیچ چپ. با احترام.

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

سلام. یعنی سومین خروجی به سمت راست بپیچ. با احترام

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.