برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی سلامتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلا یه چیزه دیگه ست .
یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی.
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

2 سر کسی شیره مالیدن.
کسی رو خر کردن.
چاخان کردن.
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

3 نرودمیخ آهنین در سر.
هیچ فایده ای نداره .
فقط داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم
١٣٩٩/٠٦/٢١
|