Morteza Aghalar

Morteza Aghalar mortezaaghalar@

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrohs١٤:٢٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢استاندارد اروپایی منع استفاده از 6 ماده خطرناک در ساخت و تولید قطعات کامپیوتری و محصولات الکترونیکی ( =Restriction Of certain Hazardous Substances )گزارش
23 | 1
meme٢٢:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٦- جنبش ، گرایش ، یا الگوهای رفتاری فضای مجازیگزارش
301 | 3
thanks to٢٢:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٦به لطفِ - به مددِ - به دلیلِ - از آنجایی که - از طریق - درحالیکهگزارش
200 | 1
otp٢١:٣٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٦رمز یکبار مصرف - یکبار رمز ( =One Time Password )گزارش
41 | 1
vendor١٤:٤٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢فروشنده محصول - صاحب کسب و کار - بازرگان - بازاریاب - معامله گر - خرده یا عمده فروش - کارگزار - تاجر - فروشگاه دار - نماینده فروش - کارآفرین - مالکگزارش
113 | 1
estabilishing١٤:٣٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢تاسیس - راه اندازی ( کسب و کار ) - ایجاد بستر یا چارچوب - تنظیم - اجرا - افتتاح - سازماندهی - پایه گذاری - قانون گذاری - ایجاد ارتباط - حل و فصل کردن ... گزارش
2 | 0
render١٤:٢٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢1 - تصویر کامپیوتری سه بعدی ساخته شده بر پایه مدل های محاسباتی 2 - گرفتن خروجی سه بعدی از نرم افزار یا محیط نرم افزاریگزارش
48 | 0
rendering١٤:٢٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٢- فرایند تولید ماشینی تصاویر سه بعدی ( 3D ) بر پایهٔ مدل های محاسباتی، و ارائهٔ رایانه ای آن ها بر روی صفحهٔ نمایشگزارش
28 | 1
eye filling١٣:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/٢٥جاذبه بصری - خیره کننده - چشم گیرگزارش
2 | 0
good to go٢٠:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/٢٤آماده ( مناسب/مستعد ) بودن برای انجام کاریگزارش
78 | 1
on and off the pitch١٦:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٠داخل و خارج از زمین ( محوطه ) بازیگزارش
2 | 1
first things first١٦:٣٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٠آسیاب به نوبت ( =First come , First served )گزارش
87 | 2
troubleshooting٢١:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣عیب یابی - رفع مشکلگزارش
28 | 0
cutting edge٢٠:١١ - ١٣٩٦/٠٦/٢٧- مدرن ترین مرحله از توسعه در یک نوع خاص از کار و یا فعالیت - جدید ترین و پیشرفته ترین حد توسعهگزارش
140 | 0
perfect٠٠:٠٢ - ١٣٩٦/٠٦/١٠ایده آل - جامع - کامل - متمایزگزارش
140 | 2
editorial٠١:٤٧ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩سرمقاله - مقاله - نقد و بررسی - نظر - گزارش - تفسیر - گفتمان - رساله - ارزیابی - شرح کتبی - تجزیه و تحلیل - حاشیه نویسی - انتقاد - پایان نامه - بیانی ... گزارش
62 | 2
vital٠١:٠٠ - ١٣٩٦/٠٦/٠٨اساسی - پایه - حیاتی - ضروری - مهم - موردنیاز - پیش نیاز - بسیار مهم - ناگهانی - فوریگزارش
154 | 1
annotator١٢:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦حاشیه نگار - یادداشت نویس - زیرنویس - نویسنده توضیح و تفسیرگزارش
2 | 0
as well as٢٢:١١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٢علاوه برگزارش
352 | 1
awesome١٣:٢٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٢شگفت آور - شگفت انگیز - هیجان انگیز - زیبا - نفس گیر - دلهره آور - چشمگیر - مجلل - با شکوه - تکان دهنده - قابل توجه - خیره کننده - وحشتناک - فوق العا ... گزارش
322 | 26
ordinary١٣:١٧ - ١٣٩٦/٠٦/٠٢شایع - معمول - رایج - روزمره - عادی - عمومی - طبیعی - غالب - سنتی - استاندارد - متوسط - ساده - کلیشه ای - بی تکلف - متعارفگزارش
113 | 1
deal١٢:١٢ - ١٣٩٦/٠٥/٣١توافق - معامله - سازش - قرارداد - تعهد - مذاکره - پیمانگزارش
453 | 2
trendsetting١٥:٣١ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠رواج دادن - باب کردن - بدعت گذاشتن - پیشگام بودن - خلاقیت - ابتکار - نوآوریگزارش
12 | 0
asap١٣:٢٦ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠در اولین فرصت - در اسرع وقت - هر چه زودتر ( = As Soon As Possible )گزارش
87 | 1
in line with١٣:٢٢ - ١٣٩٦/٠٥/٢٥مطابق با - در تطابق با - پیرو - همانطور که گفته شد - توافق - در هماهنگی با - در تایید - با توجه به - بر حسب - بنابر - متعاقب - در تعقیب - به میزانگزارش
129 | 1
groundbreaking١٣:٠٧ - ١٣٩٦/٠٥/٢٥پیشگامانه - نوآورانه و خلاقانه - معرفی ایده ها و روش های جدیدگزارش
117 | 1
hefty١٩:٥٣ - ١٣٩٦/٠٥/١٨بزرگ - با عظمت - سترگ - درشت - گنده - ستبر - لنبه - گت - تنومند - حجیم - پرجسم - کلان - کت و کلفت - گسترده - جاگیر - دست و پاگیر - در مقیاس بزرگ - قا ... گزارش
32 | 1
trade off١٩:٣٨ - ١٣٩٦/٠٥/١٨تهاتر - معاوضه - داد و ستد کالا - مبادله پایاپای - تسویه - توافق - معامله - مصالحه - سازش - قرارداد - پیمانگزارش
37 | 0
dedicated١٦:٢٤ - ١٣٩٦/٠٥/١٧واگذاری شده - پیشکش شده - اهداییگزارش
62 | 6
varies١٦:٠٧ - ١٣٩٦/٠٥/١٧تغییرات - نوسانات - دگرگونی هاگزارش
78 | 3
get hold١٣:٥٣ - ١٣٩٦/٠٥/١٤- یافتن کسی و صحبت کردن با وی - در تماس بودن با کسی - کسب کردن / بدست آوردن / حاصل کردن / گرفتنگزارش
39 | 1
ticker١٣:٣٠ - ١٣٩٦/٠٥/١٣زمان سنج - وقت نگهدار ( در مسابقات )گزارش
2 | 1
cold hard fact١٢:٣٨ - ١٣٩٦/٠٥/١٣حقیقت انکار ناپذیر - واقعیت غیرقابل کتمانگزارش
16 | 1
cet١٢:٠٥ - ١٣٩٦/٠٥/١٣وقت مرکزی اروپا ( = Central European Time )گزارش
9 | 1
authentication١٢:٠٣ - ١٣٩٦/٠٥/١٣اعتبار بخشی - تایید هویتگزارش
41 | 1
immersive١٢:٥٤ - ١٣٩٦/٠٥/١٢چشم گیر - جالب توجهگزارش
133 | 2
fyi١٢:٤٥ - ١٣٩٦/٠٥/١٢جهت اطلاع شما ( = For Your Information )گزارش
94 | 1
press conference٢٣:٤٥ - ١٣٩٦/٠٥/١١نشست خبری - گفتگوی رسانه ایگزارش
23 | 1
fixture١١:١٣ - ١٣٩٦/٠٥/٠٩جدول زمانبندی بازیهاگزارش
97 | 0
curated١٣:٠٦ - ١٣٩٦/٠٣/٣١دستیاری - معاونت - اجرا و سرپرستیگزارش
14 | 1
must have٢١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٣/٢٥چیزی که در اختیار داشتن یا گرفتن آن لازم یا مورد نیاز باشد.گزارش
39 | 2
RPG٢٠:٣٣ - ١٣٩٦/٠٣/٢٤نوعی از بازی در سبک ایفای نقش ( = Role Playing Game )گزارش
14 | 1
wich١٩:٥١ - ١٣٩٦/٠٣/٢٤- wich در انگلیسی کهن به معنای "سرشار" و در انگلیسی میانه بعنوان پسوند مکان بکار می رود : ( Northwich , Middlewich , Bromwich ) - مناطق تولید نمک ( ... گزارش
51 | 8
apocalyptic١٩:٤٩ - ١٣٩٦/٠٣/٢٣وابسته به آخر الزمان - آخر الزمانیگزارش
53 | 0
cut tie٠١:١٤ - ١٣٩٦/٠٣/٢٠قطع رابطهگزارش
34 | 0
take conclusion٠١:١٣ - ١٣٩٦/٠٣/٢٠قضاوت کردن - نتیجه گیری کردنگزارش
2 | 0
hack١٥:٢٤ - ١٣٩٦/٠٣/١٥ورود غیر مجاز ( به سیستم های کامپیوتری و غیره )گزارش
21 | 1
slot١٥:١١ - ١٣٩٦/٠٣/١٥جای خالی - جایگاه قرار دادن چیزیگزارش
80 | 1
in short٢١:٥٠ - ١٣٩٦/٠٣/١٤کوتاه - مختصرگزارش
9 | 1
procedure٠٠:١٧ - ١٣٩٦/٠٣/١٠دستورالعمل - شیوه انجام کارگزارش
251 | 2