دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,١٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٥٢٥
لایک
لایک
٢٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

A drug capable of combining with receptors to initiate drug actions; it possesses affinity and intrinsic activity.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

در نهایت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

شیپور استاش

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

Disabled access: ( راه ) دسترسی معلولین

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

پروتئینی که از چهار زیر واحد یکسان تشکیل شده است

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He acted innocent despite his guilt.
دیدگاه
١

علی رغم گناهش ، تظاهر به بی گناهی می کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The drug acts quickly.
دیدگاه
٠

دارو سریع اثر کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The magician worked hard to improve his act.
دیدگاه
١

ساحره به سختی کار کرد تا اجرایش را بهبود ببخشد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Hold the first ribbon straight, then put the other one across.
دیدگاه
٠

روبان اول را مستقیم نگه دار سپس روبان دیگر را به صورت ضربدری با آن بگذار

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She sat across from me at the table.
دیدگاه
٧

او رو به روی من پشت میز نشست

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.