دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٠٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦١
لایک
لایک
١,٠٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٨

مشخص _ خاص

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤١

به معنی بهشت هست. به نظر من اسمی واقعا زیباست و اصیل پارسی است.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٣

به معنی مشاور و هنرمند و زیبایی بی اندازه هست. نام یک شرکت خودرو سازی. نام زیباترین الهه هندی.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٨

جامعه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠

it is synonym of contrast متفاوت . مختلف . گوناگون . دارای تفاوت

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I felt really nervous before the interview.
دیدگاه
٢

من قبل از مصاحبه احساس نگرانی و اضطراب میکردم

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.